Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

TOP-Quiz 4
  • Quiz

'De TOP-leraren en De Digitale Topschool' heet deze vierde TOP-Quiz die net als de andere drie Quiz-opdrachten voortkomt uit een quiz die tijdens een van de bijeenkomsten voor de TOP-leraren werd gehouden. Nu ging het om vragen die zijn ontleend aan de opdrachten die je kunt kiezen in De Digitale Topschool.

De TOP-leraren strijden altijd in groepjes tegen elkaar. Dat leidt dan tot een finale tussen de groepjes met de hoogste score. Aan het eind van zie je ook nog een paar voorbeelden van finalevragen en van tiebreakers (opgaven die moeten beslechten wie er gaat winnen als er sprake is van een gelijke stand).

Hij is lief, de kleine pluimstaart
  • dieren
  • natuur

Iedereen heeft wel een lievelingsdier. Zo zijn er kinderen en volwassenen die erg gecharmeerd zijn van de rode eekhoorn. Over dit bosdier gaat het in deze opdracht.

Als een mini-tarzan springt de eekhoorn van tak naar tak. Je ziet zijn pluimstaart soms nog eerder dan het beestje zelf. Het is een rode schim tegen de achtergrond van het groene gebladerte. Daar ergens in die bomen leeft hij, maar soms moet hij ook gewoon op de grond zijn, bijvoorbeeld omdat daar iets te eten ligt. En dan is er tegenwoordig ook de grijze eekhoorn. Is dat wel een echte vriend van de rode? En Knabbel en Babbel kent bijna iedereen. Zijn dat wel echte eekhoorns?

Het is een heel gepuzzel
  • Psychologie

De psychologie bestudeert onder meer hoe mensen leren, zaken onthouden, dingen verzinnen en hoe mensen nadenken. Dat wordt cognitieve psychologie genoemd. Mensen krijgen dan allerlei vraagstukken voorgelegd. Het lijkt vaak verdacht veel op gepuzzel, vandaar ook de benaming van deze opdracht.

Logica, kansberekening en 'als-dan'-redeneringen spelen in de 5 deelopdrachten een belangrijke rol. Dit is een pittige opdracht en vooral geschikt voor leerlingen met een scherp brein. Dus voor jullie allemaal eigenlijk.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Amandy de Wolf

Amandy de Wolf

Adorable avatar

Michelle Jongenelen

Adorable avatar

Esther Wesselink

Lisa Verlaat

Lisa Verlaat

Alexandra de Waele

Alexandra de Waele

Adorable avatar

Inger van den Beukel

Adorable avatar

Zoë de Kleijn

Christine Moene

Christine Moene

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Neem een gratis proefabonnement

Proefabonnement →