Online onderwijs voor kinderen met talent voor leren

Gratis proefabonnement →

Wij bieden uitdagende opdrachten aan kinderen onder schooltijd

We helpen de leerkracht omdat de leerlingen worden begeleid door onze ervaren mentoren. Het aanbod is nauwkeurig samengesteld door experts en wordt continu bijgehouden.

Op deze manier bieden scholen door heel het land passend onderwijs aan de top. School inschrijven »

Leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk

Voorbeelden van onze opdrachten

Nog meer heimwee
  • Muziek
  • Engels
  • Psychologie

Als je al de opdracht 'Heimwee' hebt gedaan, dan weet je dat het een gevoel is dat in populaire liedjes nogal eens wordt bezongen. In deze opdracht gaat het om zo'n liedje. Maar je leert er ook meer van over een klein stukje (land) van de wereld. Deze opdracht doet ook een beroep op je begrip van het Engels.

TOP-Quiz 4
  • Quiz

'De TOP-leraren en De Digitale Topschool' heet deze vierde TOP-Quiz die net als de andere drie Quiz-opdrachten voortkomt uit een quiz die tijdens een van de bijeenkomsten voor de TOP-leraren werd gehouden. Nu ging het om vragen die zijn ontleend aan de opdrachten die je kunt kiezen in De Digitale Topschool.

De TOP-leraren strijden altijd in groepjes tegen elkaar. Dat leidt dan tot een finale tussen de groepjes met de hoogste score. Aan het eind van zie je ook nog een paar voorbeelden van finalevragen en van tiebreakers (opgaven die moeten beslechten wie er gaat winnen als er sprake is van een gelijke stand).

Het bijbels Hebreeuws
  • Taal
  • Letterkunde
  • hebreeuws

Het Oude Testament als eerste deel van de bijbel, met onder meer het scheppingsverhaal, vormt een van de belangrijke bronnen van onze beschaving. Het werd grotendeels in het Hebreeuws geschreven. Deze taal werd lang geleden gesproken van ongeveer de twaalfde eeuw voor Christus tot de tweede eeuw voor Christus. Het is een onderdeel van de Semitische taalfamilie. Het Hebreeuws is zo verwant aan bijvoorbeeld het Arabisch en het Aramees. In het begin van de 20e eeuw is de taal nieuw leven ingeblazen. Het is de landstaal van Israël geworden, en wordt ook wel Ivriet genoemd.

In deze opdracht leer je hoe het Hebreeuws en het Nederlands van elkaar verschillen. En om je verder te oriënteren krijg je een paar oefeningen in het Hebreeuws.

Leerlingen worden individueel begeleid door ervaren mentoren. Wij noemen hen TOP-leraren. Dit zijn mensen die de voorloper van De Digitale Topschool, de Toptoets, hebben gemaakt op de basisschool. Zij zijn nu aan het afstuderen of al aan het werk.

Deze aanpak is uniek. Leerlingen komen in contact met mensen die, net als zij, behoefte hadden aan verdieping op de basisschool. Zo komen ze, op hun eigen niveau, in direct contact met allerlei vakgebieden.

Veel TOP-leraren bedenken ook opdrachten. Wetenschapper aan het LUMC Marvyn Koning bedacht bijvoorbeeld een serie opdrachten over bloed en kanker. Een leerling die voor zo'n opdracht kiest, kan Marvyn krijgen als TOP-leraar.

Sabine Brander

Sabine Brander

Adorable avatar

Floor Rothengatter

Adorable avatar

Julie Bergman

Juliet Lefferts

Juliet Lefferts

Femke de Jager

Femke de Jager

Hajo Krol

Hajo Krol

Adorable avatar

Gertjan de Regt

Anouk Veldhuis

Anouk Veldhuis

"De Stichting heeft echt iets moois neergezet voor toptalenten in het basisonderwijs. Fantastisch ook dat de excellente leerlingen van toen de TOP-leraar willen zijn voor de toptalenten op de basisschool van nu. De Digitale Topschool bevat een mooie set aan uitdagende lessen voor toptalenten."

Sander Dekker, destijds staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Neem een gratis proefabonnement

Proefabonnement →