voorproefje

Zonne-energie 3

Dit is de derde en laatste opdracht uit een samenhangende serie van 3 over een zonneboot. De vragen gaan nu over het ontwerpen van zo'n boot en over wedstrijdtactiek. Zie ook Zonne-energie 1 en Zonne-energie 2 die je eerst moet maken voordat je aan deze opdracht begint.

Voorproefje

Ontwerpprobleem

Opgave 1

a) Welke maatregelen kan het ontwerpteam nemen om het bereik van de boot (de maximale afstand die zij kan afleggen) te vergroten binnen de limieten die door de wedstrijdcommissie gesteld zijn? Noem minimaal drie maatregelen.

Meer weten? Log in om met deze opdracht te beginnen of meld uw school aan.

De Digitale Topschool

Online onderwijs voor kinderen op de basisschool met talent voor leren.

School inschrijven

Over de auteur

Deze serie opdrachten is ontworpen door prof. dr. ir. Tom van Terwisga van de TU Delft.

Zonne-energie 3